آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار آیت ا… مدرس – خیابان امام موسی صدر شرقی – پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی – طبقه همکف - اتاق ۲۰۵

ثبت نام دوره های آموزشی

فرم ثبت نام دوره های آموزشی

  • طرح جامع استعدادیابی راه اندازی کسب و کار با هدف کارآفرینی و خلق ثروت

در پایان دوره به افراد برتر امتیازات زیر تعلق می گیرد:

۱- فضای کاره اشتراکی با اینترنت رایگان جهت گسترش و معرفی کسب و کار

۲-  معرفی سه نفر اول(به انتخاب داوران) به شتابدهنده های برتر کشور جهت شروع کسب و کار با همکاری فضای کار اشتراکی جهت

۳- معرفی سه نفر دوم(به انتخاب داوران) به پردیس شرکت های دانش بنیان استان جهت تخصیص دفتر کاری و حمایت های مادی و معنوی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری

۴- حمایت از سایر افراد شرکت کننده جهت آمادگی حضور در رویدادهای استارتاپی