آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار آیت ا… مدرس – خیابان امام موسی صدر شرقی – پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی – طبقه همکف - اتاق ۲۰۵

خدمات نیازسنجی ما

شرکت شتابدهی نوآوری “جهت” تنها و اولین کارگزار رسمی فن بازار ملی ایران زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حوزه نیاز سنجی صنایع در شرق کشور می باشد و آمادگی همکاری با صنایع کوچک و متوسط (SME)، کارخانجات،ارگان های خصوصی و دولتی و مراکز علمی را دارد کافیست اگر نیازی و یا یک مسئله ای دارید که نیاز به حل آن دارید میتوانید از بخش صفحه اصلی سایت منو نیاز سنجی > ارسال نیاز ، نیاز خود و مسئله خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم در خصوص نحوه رفع نیاز و انتخاب solution provider (رفع کننده نیاز) شما را یاری کنیم و در خدمتتان باشیم.

موضوعات نیازسنجی :

  • نیازسنجی صنایع بزرگ و متوسط کشور

  • حوزه های مالی و فین تک در صنایع کشور

  • حوزه های ساخناری و مدیریت منابع شرکت های بزرگ

  • حوزه های برندینگ و سرمایه گذاری استارتاپ های کشور

اینفوگرافیک خدمات ما :

تعریف نیاز:

در حقیقت نیاز، عبارت است از فاصله بین وضع موجود و آنچه که باید باشد. نیاز ممکن است به صورت « نیاز احساس شده» باشد یعنی نیازی که بوسیله فرد یا یک جامعه تشخیص داده می شود، و یا «‌نیاز واقعی»باشد، یعنی نیازی که توسط مطالعه کارشناسانه مشخص می گردد. به هر حال نیازهای احساس شده باید طوری هدایت شوند تا در مسیر نیازهای واقعی قرار گیرند. به عنوان مثال بروز بیماری اسهال و استفراغ در یک منطقه روستایی سبب می شود که مردم بگویند ما پزشک، درمانگاه یا بیمارستان می خواهیم درحالی که بررسی کارشناسان بهداشت نشان می دهد که مشکل از آلودگی آب منطقه است و با بهسازی آب ، مساله برطرف می شود . بنابراین با آگاه سازی مردم نیازهای احساس شده جای خود را به نیازهای واقعی خواهند داد.

نیاز سنجی:
نیاز سنجی فرایندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها ونهایتا تعیین اولویت ها برای عمل می باشد.
فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروهها، موسسات، جامعه محلی و جامعه به طور کلی می شود.
فرایند شناسایی نیازهای مهم و فراهم کردن زمینه رفع آن نیازهاست.
مفهوم دیگری که ممکن است با نیاز سنجی یکی فرض شود« شبه نیاز سنجی» است، اما باید توجه داشت که نیاز سنجی با سنجش نتایج یا اهداف و مقاصد و اولویت بندی آنها سرو کار دارد، در حالیکه شبه نیازسنجی با سنجش شبه نیازها( مجموعه ای از وسایل، امکانات، تجهیزات و روش ها برای تحقق نیازها یا نتایج اهداف ) سروکار دارد.شبه نیاز سنجی عموما فرایندی است که بعد از نیاز سنجی انجام می گیرد.

انواع نیازها:
نیازهای هنجاری  (Normative need )
نیازهای احساس شده  ( Felt need )
نیازهای مورد تقاضا (demanded need )
نیازهای مقایسه ای  ( Comparative need )
نیازهای پیش بینی شده ( ( Anticipated need
شناسایی نیاز :
تهیه لیست حداکثر نیازهای یک گروه خاص بر اساس اطلاعات موجود
تعریف نیازسنجی :
شناسایی نیاز همراه با اولویت بندی ها
فرآیند تعیین شکاف های بین شرایط واقعی و شرایط مطلوب و تعیین اولویت های کاری برای مداخلات