آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار آیت ا… مدرس – خیابان امام موسی صدر شرقی – پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی – طبقه همکف - اتاق ۲۰۵

تماس با ما

آدرس شرکت :

شعبه ۱: خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار آیت ا… مدرس – خیابان امام موسی صدر شرقی  پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی – طبقه همکف

شعبه ۲ : خراسان جنوبی – بیرجند- خیابان ارتش – جنب درمانگاه شهدا- سازمان بسیج علمی پردیس شرکتهای دانش بنیان بسیج علمی- اتاق ۱۱۴

تلفن ثابت : ۰۵۶۳۲۴۳۰۳۸۱

همراه : ۰۹۱۵۱۶۰۱۳۹۱ ۰۹۳۵۸۱۵۰۵۰۱

ساعت کاری :

شنبه : ۹-۱۴

یکشنبه : ۱۰-۱۴

دوشنبه : ۱۰-۱۴

سشنبه : ۱۰:۳۰- ۱۳

چهارشنبه : ۱۰:۳۰- ۱۳

پنجشنبه : هفته درمیان تعطیل. ۹-۱۲